Studerande är Finlands framtid

Ställningstagande

Arcada studerandekår – ASK är besviken över riksdagsförhandlingarnas beslut gällande utbildning. Den största besvikelsen är på grund av nedskärningarna i studiestödet och i högskolornas financiering. Dessutom motsätter sig ASK starkt alla planer på att införa läsårsavgifter för studerande oberoende bakgrund.

Studerande är en resurs för samhället, de mål som nu fastslagits för utbildningen är motstridiga med de nedskärningar som regeringen planerat. ”Att ställa utbildningen inför stora besparingar och samtidigt höja kraven på både högskolor och studerande går inte ihop” konstaterar styrelseordförande Ida Julin skarpt.

Riksdagspartiernas ordföranden hade innan valen alla lovat att utbildningen inte längre skall beröras av besparingar och nedskärningar. Levnadskostnaderna för studerande är redan idag så höga att få studerande klarar sin vardag på endast studiestöd, utan väljer att jobba vid sidan om sina studier. De studerande som är lyckligt lottade och har föräldrar som stöder studierna ekonomiskt har därmed ofta en fördel i studierna. ”Att skära ner på det som redan är knapert kan orsaka långsiktiga konsekvenser som inte regeringen idag kan förutse. Det viktiga idag skulle vara att satsa på att förebygga utslagning, inte skapa mer press” konstaterar Julin vidare.

Diskussionen omkring läsårsavgifter har gått aktivt redan under många år, men tydliga bevis på att avgifter skulle ha en positiv inverkan på vare sig kvaliteten av undervisningen eller nationalekonomin finns inte. Internationalisering av utbildningen och vår arbetsmarknad är viktiga värden för att upprätthålla och utveckla kompetenskraften på den globala marknaden. ”Vi borde se de internationella studenande som en resurs, som något att satas på och sträva till att skapa möjligheter för dem att bli kvar och utveckla vårt samhälle vidare” avslutar Julin.

Tilläggsinformation
Ida Julin, styrelseordförande, 050 469 7407, ida(a)asken.fi