Studerandebarometern 2022 har nu öppnats!

9 februari, 2022

Enkäten är riktad till alla högskolestuderande. Svara och påverka! → opiskelijabarometri.fi

Studerandebarometern används bland annat i undersökningar och utredningar om de studerandes välfärd, studerandeaktiviteterna, undervisningens kvalitet, högskolepraktiken, arbetslivet och boendet samt i läroanstalternas utvecklingsarbete. Studerandebarometern genomförs av Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus.