Studerandehälsovård: Hur ska jag göra om jag omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien?

30 augusti, 2022

Om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien ansvarar för din sociala trygghet behöver du inte betala hälsovårdsavgiften. Du kan ändå anlita SHVS tjänster.

Skicka en kopia av ditt giltiga europeiska sjukvårdskort (EHIC) eller något annat dokument av vilket det framgår att du omfattas av den sociala tryggheten i något av de här länderna. Lämna in det till FPA i god tid före förfallodagen eller kontakta FPA:s indrivningscenter.

Du kan skicka dokumentet via MittFPA eller per post på adressen FPA:s indrivningscenter, PB 31, 00056 FPA. Om du bor utomlands och inte kan använda MittFPA kan du också skicka dokumentet per skyddad e-post.

Läs mer: Varför behöver inte en studerande som omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien betala hälsovårdsavgiften?