Studerandekåren

Arcada studerandekår – ASK fungerar som alla Arcada studerandes intressebevakare och service organisation. Arcada studerandekår grundades 1997, då som Arcada studentkår ASKen r.f. en registrerad förening. Sedan augusti 2005 har studerandekårerna vid yrkeshögskolorna i Finland haft en offentsrättslig ställning och en lagstadgad uppgift som studerandes intressebevakare.

ASK har dryga 1000 medlemmar och övervakar alla Arcada studerandes intressen genom att representera studerande i beslutsfattande organ inom Arcada, samt genom att aktivt delta i verksamheten för Förbundet för studerandekårer vid ykeshögskolorna i Finland r.f. SAMOKs verksamhet. Genom SAMOK är ASK medlem av Studerandes Idrottsförbund r.f. (OLL). ASK är dessutom medlem i Svenska Studerandes Intresseförening SSI, som ger ut Studentblandet, Nordens äldsta studenttidning.

ASK håller hus i Cor-huset som är studerandes egna hus. På andra våningen hittar du ASKs office, där du kan hämta ditt studiekort eller förnya ditt gamla. Här hittar du även vår styrelse och personal ifall du vill komma och hälsa på oss.

Förutom ASK hittar du även fyra av de fem aktiva specialföreningarna på Cor-huset, Commedia, HanSe SF, HoSK och Kult. Den femte föreningen TLK hittar du ca. hundra meter från Cor-huset i Cornern. Specialföreningarna är registrerade föreningar som samarbetar med studerandekåren för att göra studerandes vardag i Arcada så trevlig som möjligt. Då ASK fokuserar på den politiska verksamheten har specialföreningarna specialicerat sig på den mer friformella verksamheten genom att ordna sitzar, resor, stug-veckoslut och övriga evenemang.

avatar

I fall du har frågor gällande studerandekårens verksamhet vänligen kontakta ASKs generalsekreterare Andreas på adressen andreas@asken.fi.