Studeranderepresentanter

ASKs interna organ

Stadgegruppen 2020
Ordförande: Nea Salvén
Fredrik Grønstrand
Jonnie Lassila
Sampo Sorvisto
Sekreterare: Generalsekreterare

Förtjänstteckenkommittén 2020
Ordförande: Darya Karilahti
Ida Axelsson
Fredrik Grønstrand
Daniella Lassas
Kim Lindström
Oskari Ruuskanen

Valnämnden 2020
Ordförande: Ida Flemmich
Fredrik Grønstrand
Tobias Liljeström
Matias Hertzberg
Oskari Ruuskanen
Sekreterare: Generalsekreterare

Trakasseriombud 2020
Ida Flemmich
Kim Lindström

Äldres Råd
Armi Murto (invald 2018)
Richard Sundman (invald 2018)
Elin Blomqvist (invald 2018)
Jenna Martikainen (invald 2018)
Sonja Eskman (invald 2018)
Richard Sundman (invald 2018)
Daniel Rönnqvist (invald 2018)
Jenny Thors (invald 2019)

Arcadas organ

Yrkeshögskolan Arcada Abs styrelse (30.4.2019-30.4.2021)
Oscar Mansén

Omprövningsnämnden (1.1.2019-31.7.2021)
Niklas Forsman, suppleant Jacob Dahlberg

Arcadas Institutionsråd (1.4.2019-31.7.2021)

Institutionen för ekonomi och affärsanalys
Axel Lehtinen, suppleant Emilia Broman

Institutionen för energi- och materialteknologi
Christoffer Herala, suppleant Fredrik Grønstrand

Institutionen för hälsa och välfärd
Ricarada Sirén, suppleant –

Institutionen för kultur och media
Isa Antas, suppleant Ronja Forsström

Institutionen för vård
Stella Forsius, suppleant Darya Pysarenko

Arcadas Kvalitetsråd (1.4.2019-31.7.2021)
Kevin Salwathura (ordinarie)
Ronja Forsström (ordinarie)
Rickard Rosbäck (suppleant)
Axel Lehtinen (suppleant)

Ledningsgrupp
Generalsekreterare för Arcada studerandekår – ASK
Ordförande för Arcada studerandekår – ASK