Studeranderepresentanter

ASKs interna organ

Stadgegruppen 2019
Ordförande: Generalsekreterare
Pia Bengts
Max Grönroos
Vanessa Lindström
Sebastian Oey
Darya Pysarenko
Daniel Tallberg

Förtjänstteckenkommittén 2019
Pia Bengts
Jasmine Laine
Daniella Lassas
Vanessa Lindström
Darya Pysarenko
Lina Reinikainen
Tove Salminen

Valnämnden 2019
Ordförande: Wilhelm Nielsen
Max Grönroos
Tove Salminen
Daniel Tallberg
Sekreterare: Generalsekreterare

Trakasseriombud 2019
Ida Flemmich
Sampo Sorvisto

Äldres Råd
Armi Murto (invald 2018)
Richard Sundman (invald 2018)
Elin Blomqvist (invald 2018)
Jenna Martikainen (invald 2018)
Sonja Eskman (invald 2018)
Richard Sundman (invald 2018)
Daniel Rönnqvist (invald 2018)
Jenny Thors (invald 2019)

Arcadas organ

Yrkeshögskolan Arcada Abs styrelse (30.4.2019-30.4.2021)
Oscar Mansén

Omprövningsnämnden (1.1.2019-31.7.2021)
Niklas Forsman, suppleant Jacob Dahlberg

Arcadas Institutionsråd (1.4.2019-31.7.2021)

Institutionen för ekonomi och affärsanalys
Axel Lehtinen, suppleant Emilia Broman

Institutionen för energi- och materialteknologi
Christoffer Herala, suppleant Petter Forsskåhl

Institutionen för hälsa och välfärd
Ricarada Sirén, suppleant –

Institutionen för kultur och media
Isa Antas, suppleant Ronja Forsström

Institutionen för vård
Stella Forsius, suppleant Darya Pysarenko

Arcadas Kvalitetsråd (1.4.2019-31.7.2021)
Kevin Salwathura (ordinarie)
Ronja Forsström (ordinarie)
Rickard Rosbäck (suppleant)
Axel Lehtinen (suppleant)

Ledningsgrupp
Generalsekreterare för Arcada studerandekår – ASK
Ordförande för Arcada studerandekår – ASK

Matkommittén (1.1.2019-31.12.2019)
Nea Salvén
Sampo Sorvisto

Andreas Lohse