Studeranderepresentanter

Studeranderepresentanter är vanliga studerande som har valts ut av ASK fullmäktige för att representera studerandes perspektiv och önskemål i olika organ på högskolan samt inom ASK.

Stadgegruppen

Stadgegruppen arbetar med att utveckla och uppdatera ASKs styrande dokument som bland annat stadgar och reglemente. Beslut om ändring av stadgar och reglementen fattas av fullmäktige och fastställs av yrkeshögskolans rektor.

Stadgegruppen 2020
Ordförande: Nea Salvén
Fredrik Grønstrand
Jonnie Lassila
Sampo Sorvisto
Sekreterare: Generalsekreterare

Förtjänstteckenkommittén

Förtjänstteckenkommittén samlar in nomineringar och kan nominera kandidater för förtjänsttecken i brons, silver och guld, Cor-hus-medalj samt hedersbetygelse. Förtjänstteckenkommittén samlar även in nomineringar till Georg von Wendt-stipendiet av ASK och specialföreningarna. Förtjänsttecken delas årligen ut på ASKs årsfest i november.

Förtjänstteckenkommittén 2020
Ordförande: Darya Karilahti
Ida Axelsson
Fredrik Grønstrand
Daniella Lassas
Kim Lindström
Oskari Ruuskanen

Valnämnden

Valnämndens uppgift är att övervaka fullmäktigevalet, tillsätta övriga valfunktionärer, godkänna kandidater, valförbund och –cirklar, fastställa kandidatlistan, utse röstningsplatser, röstningstider samt valombud och utse datum för en eventuell förhandsröstning.

Valnämnden 2020
Ordförande: Ida Flemmich
Fredrik Grønstrand
Tobias Liljeström
Matias Hertzberg
Oskari Ruuskanen
Sekreterare: Generalsekreterare

Äldres Råd

Äldres råd är ett rådgivande organ för studerandekåren och utses av fullmäktige. Utexaminerade personer från Arcada och andra personer med god insikt i studerandekårens verksamhet kan bli invalda i Äldres Råd.

Medlemmar i Äldres Råd
Armi Murto (invald 2018)
Richard Sundman (invald 2018)
Elin Blomqvist (invald 2018)
Jenna Martikainen (invald 2018)
Sonja Eskman (invald 2018)
Richard Sundman (invald 2018)
Daniel Rönnqvist (invald 2018)
Jenny Thors (invald 2019)

Yrkeshögskolan Arcada Abs styrelse

Styrelsen för Yrkeshögskolan Arcada Ab sörjer för högskolans förvaltning och för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad. Den ansvarar för att tillsynen över högskolans bokföring är ordnad på tillbörligt sätt. Styrelsen ansvarar för och övervakar högskolans förmögenhetsförvaltning.

Studeranderepresentant 30.4.2021-30.4.2023
Frej Vuori

Omprövningsnämnden

Arcadas omprövningsnämnd behandlar ärenden som gäller omprövning av antagningsbeslut, beslut om förlust av studierätt och bedömning av studieprestationer och tillgodoräknande av studier eller kunskaper.

Studeranderepresentant 1.1.2019-31.7.2021
Niklas Forsman, suppleant Jacob Dahlberg

Arcadas Institutionsråd

Institutionsråden på Arcada arbetar för att stödja och följa upp utvecklingen och kvaliteten av utbildningen inom institutionerna.

Institutionen för ekonomi och affärsanalys (1.4.2021-31.7.2023)
Elin Forsström, suppleant Frida Silvander

Institutionen för energi- och materialteknologi (1.4.2021-31.7.2023)
Fredrik Grønstrand, suppleant Emil Nystedt

Institutionen för hälsa och välfärd (1.4.2021-31.7.2023)
Alexandra Pettersson, suppleant –

Institutionen för kultur och media (1.4.2019-31.7.2021)
Isa Antas, suppleant Ronja Forsström

Institutionen för vård (1.4.2021-31.7.2023)
Venla Keltto, suppleant –

Arcadas Kvalitetsråd

Arcadas kvalitetsråd bevakar hela högskolans intressen och rådet består av en bred grupp med varierande insyn i högskolan. Kvalitetsrådet arbetar för att utveckla högskolans kvalitetssystem.

Studentrepresentanter 1.4.2019-31.7.2021
Kevin Salwathura, ordinarie medlem
Ronja Forsström, ordinarie medlem
Rickard Rosbäck, suppleant
Axel Lehtinen, suppleant

avatar

I fall du har frågor gällande studeranderepresentanter vänligen kontakta ASKs generalsekreterare Andreas på adressen andreas@asken.fi.