Studiepolitik

De aktuella studiepolitiska teman för tillfället är

Socialpolitik:

  •     Studerandes Hälsovårds Stiftelse (SHVS)
  •     Studiestöd
  •     Boende

Högskolepolitik:

  •     Högskolelagen
  •     Finansiering
  •     Utbildningens kvalitet

Dessutom jobbar ASK för att förbättra de internationella studerandes ställning i det finska samhället. Utöver de teman som nämnts ovan handlar detta om :

  •     Integration, språk och kultur
  •     Läsårsavgifter
  •     Möjligheter att stanna i Finland efter studierna