Studiestipendier

Studerar du vid en högskola eller ett universitet?
I februari tar Svenska studiefonden emot stipendieansökningar.

Du som söker ska
• vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland,
• vara andra, tredje eller fjärde årets heltidsstuderande vid en högskola eller ett universitet och
• ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Vi beviljar främst stipendier för utbytesstudier och utlandspraktik som räknas tillgodo i slutexamen. Du kan också få stipendium för studierelaterade kostnader för heltidsstudier i Finland.
Läs mera och gör din ansökan mellan den 1 och 28 februari på studiefonden.fi.