Styrelsen

Styrelsen är studerandekårens administrativa och verkställande organ. Styrelsen ansvarar för den dagliga verksamheten i ASK. På styrelsens ansvar är att se till att verksamhetsplanen förverkligas och att budgeten håller. Inom styrelsen jobbar intressebevakningsteamet och serviceteamet. Här hittar du kontaktuppgifterna till styrelsen.

Styrelseordförande fungerar som ordförande för hela styrelsen samt leder intressebevakningsteamet. Vice ordförande leder service teamet och ersätter ordförande om denne fått förhinder.

Intressebevakningsteamet
Intressebevakningsteamet fokuserar på all intressebevakning som bland annat omfattar högskolepolitik, socialpolitik och internationella ärenden.

Serviceteamet
Serviceteamet jobbar med tutorering, evenemang samt kommunikation.

Trakasseriombud
ASK utser varje år två trakasseriombud som rådger och hjälper studerande och föreningarna inom Arcada i trakasserisituationer. Du hittar mera info om vad trakasseriombuden gör här.

Personal
ASK har även två anställda som hjälper styrelsen med sitt arbete och hanterar studerandekårens dagliga verksamhet. Personalens kontaktuppgifter hittar du här.

I styrelsen 2022 sitter
Ida Flemmich
Styrelseordförande
Intressebevakningsteamet
Maksim Sumin
Vice ordförande
Serviceteamet
Mahika Raj
Styrelsemedlem
Intressebevakningsteamet
Nicole Bruun
Styrelsemedlem
Serviceteamet
Trakasseriombud
Abbe Karlsson
Styrelsemedlem
Serviceteamet
Trakasseriombud
Anni Wahlström
Styrelsemedlem
Serviceteamet
avatar

I fall du har frågor gällande styrelsen vänligen kontakta ASKs styrelseordförande Ida på adressen ida@asken.fi.