Styrelsen

Styrelsen ansvarar för den dagliga verksmaheten i ASK. Styrelsen leds av styrelseordförande. På styrelsens ansvar är att se till att verksamhetsplanen förverkligas och att budgeten håller.

I styrelsen 2021 sitter
Ida Flemmich
Styrelseordförande
Intressebevakningsteamet
Kim Lindström
Vice ordförande
Serviceteamet
Trakasseriombud
Jessica Hellqvist
Styrelsemedlem
Intressebevakningsteamet
Johan ”Joe” Sebbak
Styrelsemedlem
Intressebevakningsteamet
Heidi Rif
Styrelsemedlem
Serviceteamet
Trakasseriombud
Erika Lemberg
Styrelsemedlem
Serviceteamet
Heidi Grönroos
Styrelsemedlem
Serviceteamet