Svenska studiefonden stöder utbytesstudier och utlandspraktik!

Ansökningstid 1-29.2.2016

Svenska studiefonden beviljar stipendier åt heltidsstuderande (med svenska som modersmål eller studiespråk) vid högskolor och universitet i Finland.

Stipendier beviljas främst för:
• Utbytesstudier och utlandspraktik som tillgodoräknas i slutexamen.
Utlandsvistelsen ska vara minst 2 månader lång.

Stipendier kan också beviljas för:
• Heltidsstudier vid högskola eller universitet utomlands i ett ämne i vilket examen inte kan avläggas på svenska i Finland.
• Studierelaterade kostnader för heltidsstudier i Finland.
Stipendier beviljas för andra, tredje och fjärde studieåret.

Utlandsstipendiernas storlek är 500 – 2000 euro, beroende på utlandsvistelsens längd samt i vilket land utbytet/utlandspraktiken sker. Stipendierna för studierelaterade kostnader i Finland är 500 – 800 euro.

Ansökningstiden för Studiefondens stipendier är 1-29.2.2016. Ansökan görs elektroniskt på Studiefondens webbplats. Mera information om stipendierna finns också på webbplatsen.

Kontakta gärna Studiefondens kansli (Tfn: 050-5548 800, e-post kontakt@studiefonden.fi) om du har frågor. Studiefondens sekreterare har telefontid måndag-onsdag kl. 9.00-13.00.