Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten asken.fi och har upprättats / uppdaterats 30.6.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är och den uppfyller alla tillgänglighetskrav.

Om ni hittar tillgänglighetsbrister anmäl dem gärna till styrelsen@asken.fi så uträttar vi det så fort som möjligt.

Tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rfv.fi

telefonnummer växeln 0295 016 000