Trakasseriombud

ASKs trakasseriombud utses årligen inom styrelsen och består av två styrelsemedlemmar som rådger och  stöder studerande som upplevt trakasserier, sexuella trakasserier, mobbning, diskriminering eller annan ojämlik behandling. Kontakten till  trakasseriombuden är fullständigt konfidentiell och de har tystnadsplikt. Trakasseriombuden agerar ändå inte domare och delar ut straff. De försöker inte heller lösa situationen istället för någon utan strävar efter en konstruktiv hantering av situationen och stöder de inblandade i processen.

Du kan alltid  kontakta trakasseriombuden om du har upplevt eller bevittnat opassande beteende och behöver stöd för att behandla ärendet. Redan viljan att diskutera det upplevda är en tillräcklig orsak till att ta kontakt!

Om du har blivit utsatt för trakasserier vid Arcada kan du också använda Arcadas säkerhetsanmälan – Incy

Alla fallen är olika och trakasseriombuden strävar efter att hitta en lämplig lösning för just den som tagit kontakt. Ärendet framskrider på den kontaktandes villkor. Ärendet stannar mellan den som kontaktade och trakasseriombudet om hen så vill.Trakasseriombuden kan även hänvisa vidare till övriga tjänster vid behov.

Under 2021 fungerar Heidi Rif och Kim Lindström som kårens trakasseriombud. Du kan nå de båda trakasseriombuden på hello@asken.fi.

avatar

Trakasseriombud

Kim Lindström
045 327 4228
kim@asken.fi

Heidi Rif
045 327 4231
heidi@asken.fi