TUO och JAMKO ansluter sig till vårt medlemsregister

Arcada studerandekår – ASK tog under 2018 i bruk ett gemensamt medlemsregister tillsammans med de övriga studerandekårerna i huvudstadsregionen, HUMAKO, Helga, Laureamko, Metka och O’Diako. Nu är vi också glada att informera att studerandekårerna TUO och JAMKO också blir en del av samarbetet. TUO är studerandekåren vid Åbo yrkeshögskola och JAMKO är studerandekåren vid Jyväskylä yrkeshögskola.

Syftet med det gemensamma medlemsregistret är att förbättra studerandekårens tjänster och uppfylla kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordningen. ASKs medlemmar får samma service gällande medlemskapet som från sin egna studerandekår från de ovan nämnda studerandekårernas kontor.

I det gemensamma medlemsregistret kan medlemmens uppgifter ses av alla ovanstående studerandekårer, eftersom detta krävs för den gemensamma servicen. I framtiden kan man alltså också få samma service i Åbo på TUOs kontor och i Jyväskylä på JAMKOs kontor. Särskild uppmärksamhet ägnas åt medlemmarnas dataskydd: Användarna av systemen är utbildade för sina uppgifter och de har undertecknat ett dataskydds avtal. Dessutom ses mer omfattande personuppgifter endast av en begränsad användargrupp, som till huvudsak består av anställd personal vid studerandekårerna. Informationen lämnas inte vidare till andra parter än de ovannämnda studerandekårerna. Medlemsinformationen raderas automatiskt efter 13 månader från att det senaste medlemskapet tagit slut.

Du har rätt att förbjuda hanteringen av din information i medlemsregistret. Då avslutas ditt medlemskap och ditt digitala studiekort upphör att fungera. Det fysiska studiekortet kan användas tills dekalen inte längre är i kraft, men nya dekaler ges inte ut om din information inte finns i medlemsregistret. Om du vill förbjuda hanteringen av din information i medlemsregistret, kontakta e-postadressen nedan.

Ytterligare information:
Sebastian Oey
sebastian(a)asken.fi