Tutorering

Tutorer är en grupp studerande som valts för att underlätta studiestarten för första årets studerande. Tutorerna hjälper till med att hitta rätt i Arcada, studierna och i studielivet. Tutorerna ordnar även evenemang under skolstarten för att underlätta nya bekantskaper. Som tutor har man möjlighet att bekanta sig med studerande från de olika programmen på Arcada och även med studerande från runt om i världen. 

Vem som helst kan söka till tutor, det krävs ingen förhandskunskap! Vi förutsätter att alla ASK tutorer även är medlem i kåren (om du inte är det just nu kan du bli det) Som tutor kan du även anmäla dig till en kurs och få 5 studiepoäng. Alla som ansökt till tutor blir under februari kallad till en kort intervju. 

ASK utbildar tutorerna under våren så att de kan fungera som tutor under hela läsåret 2024-2025. Det spelar ingen roll om du är första årets studerande eller varit på Arcada ett tag redan, vem som helst kan söka till tutor. Som tutor blir du även indelad till ett ansvarsområde, läs mer om dem här nedan.

1. Fyll i tutor ansökan. Berätta om dig själv och varför du vill bli tutor samt välj de ansvarsområden du är intresserad av, du kan läsa mer om ansvarsområden här nedan.

2. När du fyllt i ansökan och ansökningstiden är slut blir du kallad till intervju. Observera att detta är obligatoriskt för att bli tutor.

3. De som blir valda till tutorer blir bjudna till tutorutbildningarna. När utbildningen är klar kan du bli tutor för de nya studerande.

Grupptutor

Som grupptutor är du ansvarig för ditt utbildningsprograms första årets studerande för att underlätta studiestarten och grupptutorerna hjälper till med att hitta rätt i Arcada, studierna och i studielivet. Grupptutorerna skall ordna två träffar under hösten och en träff under våren med sin grupp tillsammans med övriga tutorer för samma grupp. Träffarna kan vara gemensam lunch, spelkväll på Cor-huset eller något annat där gruppen kan lära känna varandra och tutorerna i en bekväm miljö. Förutom att vara grupptutor har alla tutorer, förutom utbytestutorerna, även en annan ansvarsuppgift.

Utbytestutor (i-tutor)

Internationella tutorerna, eller i-tutorerna, ansvarar för att upprätthålla kontakten med sina egna
utbytesstuderande och ta emot dem när de kommer till Finland. De hjälper utbytesstuderande att hitta tillrätta i vardagen samt i Arcada, studierna och i studielivet. Fast du är i-tutor kan du även vara med och hjälpa ditt egna utbildningsprograms grupptutorer och vara med på deras träffar med gulisarna.

Nästan alla grupptutorer har även ett annat mindre ansvarsområde

Gulis sitz planering
Ansvarar för att planera och ordna Gulis sitzarna på hösten och har möten under våren och hösten för att planera allt. Alla tutorer oberoende ansvarsområde får hjälpa till under sitzarna.

Gulis intagnings planering
Ansvarar för att planera och ordna Gulis intagningen på hösten och har möten under våren och hösten för att planera allt. Alla i planeringsgruppen är ansvariga för en punkt under intagningen och håller koll på punkten. Alla tutorer oberoende ansvarsområde skall hjälpa till under intagningen.

Evenemangsplanering
Planeringar och ordnar olika evenemang under tutormandatet. Gruppen kan fritt med hjälp av ASK planera evenemang som t.ex. chillkväll på Cor-huset efter introdagarna, internationella sitzar och annat roligt. Alla tutorer oberoende ansvarsområde får hjälpa till under evenemang.

Fotograf
Någon av fotograftutorerna är på plats på alla evenemang för att ta bilder som läggs upp i efterhand för alla att se samt används i marknadsföringssyfte. De kan even skapa annat kreativt material som t.ex. filmer från evenemang. Bra att ha grundläggande intresse för fotografering, gärna med kunskap att editera bilderna i efterhand. Krävs att man kan använda en systemkamera, egen eller kårens.

Sponssökning
Sponssökning är bra för dig som som vill hjälpa med mycket men tycker om självständigt arbete. Söker spons för alla evenemang, t.ex. sopsäckar till Gulis intagningen eller små chipspåsar att dela ut.

avatar

I fall du har frågor gällande tutorering vänligen kontakta ASKs service team på adressen service@asken.fi.