Undersökning gällande Arcada studerandes motionsvanor

6 april, 2022

Just nu genomför vi en undersökning om Arcada studerandes motionsvanor. Undersökningen ingår i ett examensarbete inom idrott och hälsopromotion och görs i samarbete med Arcada studerandekår – ASK. Det är frivilligt att delta i undersökningen och du hålls anonym under hela processen. Det enda kravet för att delta i undersökningen är att du studerar på bachelornivå i Arcada.   Det tar ungefär 5 minuter att svara på frågorna. Observera att enkäten stänger redan den 10.4.

Du kan svara på enkäten här!

Vi tackar på förhand för ditt deltagande!  

Ifall du har frågor, kontakta gärna:         
Jonna Berghem, jonna.berghem@arcada.fi
Handledare: Marko Vaappo, marko.vaappo@arcada.fi
Handledare: Topi Taskinen, topi.taskinen@arcada.fi