Fullmäktigeval

Valnämnden konstaterade på sitt möte 13.10.2020 att det inkommit samma antal nomineringar som det finns platser i fullmäktige och därför konstaterades det att dessa är valda och att inget val arrangeras. I detta fall lottades ordningen av ledamöterna enligt samma ordning som på kandidatlistan.

Här nedan hittar du de som sitter i ASK fullmäktige 2021. Fullmäktige väljer på sitt konstituerande möte i november ordförande samt första och andra vice ordförande. 

Fullmäktige 2021
BildLedamotNamnValförbund
1Darya KarilahtiHoSK r.f.
2Tobias LiljeströmHoSK r.f.
3Alexandra LangHoSK r.f.
4Anna HasselblattHoSK r.f.
5Atte KolaCommedia rf.
6Isa AntasCommedia rf.
7Fredrik GrønstrandTekniska Läroverkets Kamratförbund r.f.
8Emil NystedtTekniska Läroverkets Kamratförbund r.f.
9Joriz BaluyotHanSe SF rf
10Kim TsokkinenHanSe SF rf
11Elin ForsströmHanSe SF rf
12Emilia BromanHanSe SF rf
13Nico VillanenObunden
14Ellen KarlssonObunden
15Veronica SvenskbergObunden