Fullmäktigeval

Fullmäktige väljs varje höst genom allmänna, proportionella och hemliga personval. Fullmäktiges mandatperiod är ett kalenderår eller tills den nya fullmäktige konstituerat sig. Fullmäktigvalet hålls senast andra veckan i november. Fullmäktige är det högsta beslutsfattande organet inom ASK och består av 15 medlemmar och högst 15 suppleanter.

Valnämnden har den 7.10.2019 fastställt kandidaterna för ASK Fullmäktigeval 2019 och här under ser ni dem.

Kandidater i Fullmäktigeval 2019
Kandidatnr Kandidat Valförbund Valcirkel
11 Veronica Svenskberg Kulturproducentstudenter r.f. (Kult rf) Kult rf och Commedia rf
12 Ellen Karlsson Kulturproducentstudenter r.f. (Kult rf) Kult rf och Commedia rf
13 Daniella Lassas Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf
14 Jacob Dahlberg Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf
15 Jonnie Lassila Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf
16 Erik Teir Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf
17 Anna-Julia Stråhlman Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf
18 Axel Lehtinen Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf
19 Heidi Riff Hosk r.f.
20 Nathalie Hyytiäinen Hosk r.f.
21 Tobias Liljeström Hosk r.f.
22 Essi Linnavuori Hosk r.f.
23 Oskari Ruuskanen Hosk r.f.
24 Katharina Donner Hosk r.f.
25 Ida Axelsson Commedia rf Kult rf och Commedia rf
26 Fredrik Grønstrand TLK
27 Johan Nylund TLK
28 Emil Nystedt TLK
29 Oscar Mansén TLK
30 Elin Svedman Liberala studerande LSK
31 Sebastian Tolvanen Liberala studerande LSK
32 Matias Hertzberg Liberala studerande LSK
33 Wilma Kinnula Liberala studerande LSK