Fullmäktigeval

Fullmäktige väljs varje höst genom allmänna, proportionella och hemliga personval. Fullmäktiges mandatperiod är ett kalenderår eller tills den nya fullmäktige konstituerat sig. Fullmäktigvalet hålls senast andra veckan i november. Fullmäktige är det högsta beslutsfattande organet inom ASK och består av 15 medlemmar och högst 15 suppleanter.

Bra att veta för dig som röstar
 • Alla ASK medlemmar för rösta
 • Sista dagen att betala medlemsavgiften för att få rösta är 6.10.2019 kl. 23.59.
 • Vallängden på de som får rösta fastställs 7.10.2019 och finns att granskas på ASKs office.
 • Ifall ditt namn saknas från listan har du 5 varddagar på dig att be om en rättelse genom att kontakta ASKs office.
 • Elektronisk förhandsröstning 30.10.-3.11.2019.
 • Elektroniska förhandsröstningen sker via en länk i din e-post.
 • Egentliga röstningsdagarna 5-6.11.2019 kl. 10.30-14.30.
 • Röstningsplatsen är utanför Arcadas bibliotek, Jan-Magnus Janssonsplats 1, 00560 Helsingfors.
 • Ta med studiekort eller ID för att rösta i person.
 • Du kan endast rösta engång, alla som röstar får ett halarmärke!
Bra att veta för dig som ställer upp som kandidat
 • Nomineringstiden öppnas den 2.9.2019 kl. 10.00.
 • Nomineringstiden stänger den 4.10.2019 kl. 16.00.
 • Alla kandidater måste vara ASK medlemmar.
 • Blanketten kan hämtas från Cor-huset eller laddas från hemsidan.
 • Kandidaten måste själv skriva under kandidatnomineringens blanketten.
 • Ifall du ställer upp för ett valförbund måste du också skriva under valförbundets kandidatlista.
 • En kandidat kan endast höra till ett valförbund.
 • En kandidat har rätt att utgå från ett valförbund före kandidatlistan fastställs.
 • Blanketten får lämnas in till ordförande för valnämnden, wilhelm.nielsen(a)arcada.fi, generalsekreterare, andreas(a)asken.fi och kommunikations- och medlemssekreterare, maria(a)asken.fi, eller lämnas i ASKs postlåda utanför office.
 • Om blanketten som lämnats in är felaktig eller bristfällig får du e-post eller personlig anmärkning gällnade detta. Efter det har du 5 varddagar på dig att rätta blanketten.
Klicka här för att ladda ner Kandidatanmälan blanketten (öppnar 2.9 kl 10:00)
Bra att veta för dig som vill skapa ett valförbund
 • Ett valförbund kan inkludera max. femton (15) kandidater.
 • Ett valförbund kan bildas i en förenings namn eller genom att en eller flera kandidater väljer att ingå valförbund.
 • Ifall ett valförbund bildas i en registrerad förenings namn ska det som bilaga finnas en fullmakt från föreningen.
 • Varje valförbund skall lämna in en lista med underteckningar från alla kandidater som ställer upp i valförbundet.
 • Alla valförbund måste ha ett ombud samt en suppleant.
 • Ombudet samt suppleanten behöver inte ställa upp i valet.
 • Om blanketten som lämnats in är felaktig eller bristfällig får ombudet e-post eller personlig anmärkning gällnade detta. Efter det har ombudet 5 varddagar på sig att rätta blanketten.
 • Ett valförbunds ombud har rätt att ta bort en kandidat ur valförbundet som inte är valbar eller ställt upp i flera valförbund.
Klicka här för att ladda ner Anmälan av valförbund blanketten (öppnar 2.9 kl 10:00) Klicka här för se exempel på valförbundets kanidatlista Klicka här för se exempel på en förenings fullmakt
Bra att veta för dig som vill skapa en valcirkel
 • En valcirkel kan inkludera max. femton (15) kandidater.
 • Två eller fler valförbund kan ingå i valcirkel med varandra.
 • Valcirklar skapas genom att valförbundets ombud tillsammans på en separat fastställd blankett anmäler om bildandet av valcirkel.
 • Till blanketten bör bifogas valförbundens fullmakter signerade av samtliga kandidater inom valförbunden.
Klicka här för att ladda ner Anmälan av valcirkel blanketten (öppnar 2.9 kl 10:00) Klicka här för se exempel på en fullmakt för valcirkel