Fullmäktigeval

Fullmäktige väljs varje höst genom allmänna, proportionella och hemliga personval. Fullmäktiges mandatperiod är ett kalenderår eller tills den nya fullmäktige konstituerat sig. Fullmäktigvalet hålls senast andra veckan i november. Fullmäktige är det högsta beslutsfattande organet inom ASK och består av 15 medlemmar och högst 15 suppleanter.

Valnämnden har den 6.11.2019 fastställt resultatet för ASK Fullmäktigeval 2019 och här under ser ni de invalda i Fullmäktige 2020.

Valresultat i Fullmäktigeval 2019
Ledamot Kandidatnr Kandidat Valförbund Röstetal Jämförelsetal
1 22 Essi Linnavuori Hosk r.f. 40 119.00
2 13 Daniella Lassas Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf 29 69.00
3 29 Oscar Mansén TLK 32 68.00
4 21 Tobias Liljeström Hosk r.f. 23 59.50
5 25 Ida Axelsson Commedia rf (Valcirkel: Kult rf och Commedia rf) 20 46.00
6 19 Heidi Rif Hosk r.f. 22 39.66
7 17 Anna-Julia Stråhlmann Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf 21 34.50
8 26 Fredrik Grønstrand TLK 28 34.00
9 20 Nathalie Hyytiäinen Hosk r.f. 15 29.75
10 23 Oskari Ruuskanen Hosk r.f. 11 23.80
11 15 Jonnie Lassila Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf 12 23.00
12 12 Ellen Karlsson Kulturproducentstudenter r.f. (Kult rf) (Valcirkel: Kult rf och Commedia rf) 17 23.00
13 28 Emil Nystedt TLK 6 22.66
14 32 Matias Hertzberg Liberala studerande LSK 13 21.00
15 24 Katharina Donner Hosk r.f. 8 19.83
Suppleant 14 Axel Lehtinen Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf 4 17.25
Suppleant 27 Johan Nylund TLK 2 17.00
Suppleant 11 Veronica Svenskberg Kulturproducentstudenter r.f. (Kult rf) (Valcirkel: Kult rf och Commedia rf) 9 15.33
Suppleant 18 Jacob Dahlberg Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf 3 13.80
Suppleant 33 Wilma Kinnula Liberala studerande LSK 3 10.50
Suppleant 30 Elin Svedman Liberala studerande LSK 3 7.00
Suppleant 31 Sebastian Tolvanen Liberala studerande LSK 2 5.25
Valförbund Statistik
Hosk r.f. 119 röster Elektroniska röster 222
Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf 69 röster Egentliga valdag 5.11. 52
TLK 68 röster Egentliga valdag 6.11. 49
Kulturproducentstudenter r.f. (Kult rf) 26 röster Totalt 323
Liberala studerande LSK 21 röster Röstberättigade 1085
Commedia rf 20 röster Röstningsprocent 29.77%
Förkastade 0 röster Valcircel
Röster totalt 323 röster Kult rf och Commedia rf 46 röster