Var med och utveckla ASKs motionsverksamhet för Arcada studerande!

enkät-small

Bästa Arcada studerande!
Nu har Du möjlighet att vara med och utveckla ASKs motionsverksamhet för Arcada studerande!

Syftet är att kartlägga Arcada studerandes motivation till att motionera. Fyll i en kort enkät som är en del av ett examensarbete inom idrott- och hälsopromotion.

Klicka här för att svara på enkäten!