Workshop kring Arcadas plan för jämställdhet och likabehandling

3 september, 2021

Arcada förnyar sin plan för jämställdhet och likabehandling för de uppkommande tre åren. Den nya planen kommer att ersätta den befintliga för 2019-2021. ASK deltar i arbetsgruppen ansvarig för att utforma den nya planen och vill inbjuda alla studeranden intresserade att medföra sina åsikter till att delta i en workshop kring ämnet 9.9.2021 kl. 10-12. Under workshopens gång kommer vi att gå igenom den befintliga planen och samla in förbättringsåtgärder som kan implementeras i den nya planen. Deltagande förutsätter inga tidigare kunskaper eller erfarenheter men vi välkomnar alla att bekanta sig med den befintliga planen som hittas här.

Du kan delta i workshopen via Zoom 9.9.2021 kl. 10:00 här.